14/12/2016 - Order 18/12 về ạ. Tháng này ưu tiên cho màu đỏ nha khách

Quá đẹp. Giày gấp pazzion này êm lắm ạ. Hột thì sáng được bảo hành free ( 5 hột trở xuống)
Order 18/12 về ạ. Tháng này ưu tiên cho màu đỏ nha khách 

Hotline: 0933.44.55.33

Ý kiến của bạn

Order 18/12 về ạ. Tháng này ưu tiên cho màu đỏ nha khách

Order 18/12 về ạ. Tháng này ưu tiên cho màu đỏ nha khách
Hotline: 0933.44.55.33

Hãy để lại SDT, Chuyên viên tư vấn sẽ gọi ngay cho bạn (Miễn phí)