24/12/2016 - 25/12 có và đầu tháng 1 mấy chế nhận được.

Bửa giờ nhận âm thầm k dám up lên vì chưa biết chính xác ngày e ấy ra store. Bửa nay biết 25/12 có và đầu tháng 1 mấy chế nhận được. 
Nhận sơ sơ bửa giờ là 5 e rồi đó. Nên ai lấy thì cọc mình liền để mình gọi qua đó đặt trước. 
Lưu ý chỉ nhận order khi đã coc. K nhận mua như bạn lấy đi mình chắc lấy ship Cod đi mình k có thời gian đi ck ....
Chị em thông cảm tết tới r e cần vốn nhiều để gom hàng đó ạ. Thanks 

Hotline: 0933.44.55.33

Ý kiến của bạn

25/12 có và đầu tháng 1 mấy chế nhận được.

25/12 có và đầu tháng 1 mấy chế nhận được.
Hotline: 0933.44.55.33

Hãy để lại SDT, Chuyên viên tư vấn sẽ gọi ngay cho bạn (Miễn phí)